Ozwix Datas produkter

 


Russiske homofone tastaturlayouts

Til Windows 95, 98, ME, 2000, XP:

Et program, der installerer filer, således at man kan skrive fx russisk homofont - dvs at når man har valgt RU som sprog/tastatur, så får man russisk a ved at trykke A-tasten, russisk b ved at trykke B-tasten osv.

Man kan således skrive russisk med Windows' Times New Roman, Arial, Courier, Verdana samt mange flere skrifter.

Denne løsning kalder vi Dio-U9.

Til Mac OS X version 10.2 eller senere:

De to homofone tastaturer, MJ og HL. Man skifter mellem dansk og russisk med Æble-Mellemrum (standard under OS X).

Denne løsning kalder vi U9X. Til forskel fra Windows understøttes trykstreger over russiske vokaler i de medfølgende fonte (i fx TextEdit).

NB: Mac OS X 10.4 (Tiger) har et russisk homofont tastatur indbygget. Det minder lidt om HL-tastaturet, men bruger selvfølgelig ikke æøå-tasterne på en for danskere fornuftig måde. Så vi anbefaler stadig vore tastaturer; specielt hvis du skal skrive trykstreger over russiske vokaler.
  Da Spotlight bruger Æble-mellemrum anbefaler vi Ctrl-mellemrum til at skifte mellem sprog i Tiger.

Til "Classic" Mac OS har vi en løsning, der gør det muligt at skifte mellem dansk og homofont russisk ved tryk på CapsLock.

Denne løsning kalder vi DiaLisa; den virker til og med version 9.2 (senere OS-versioner er ikke testet).


Skrifter

Hvis man vil skrive trykstreger over de russiske vokaler, tilbyder fx Word nogle muligheder, der imidlertid er besværlige; vi tilbyder en samling skrifter, der indeholder accentuerede vokaler - og med vores Dio-U9 kan man skrive disse vokaler ved at trykke på accent-aigu-tasten og derefter på vokal-tasten - altså ligesom man på dansk skriver fx á. Skrifterne har defineret tegnenes unikoder og kan derfor bruges i Word 8 og senere.

Skrifterne findes både som TrueType og som PostScript.

Bemærk, at tekster, der er skrevet med vores trykstregsvokaler, kan konverteres med WordConv  til tekster uden trykstreger (og kan derfor læses med fx Times New Roman - og underkastes fx Words stavekontrol).


Diverse

Endvidere leverer vi løsninger på konsulentbasis inden for skrifter, konvertering mellem sprog og standarder, undervisningssystemer mv.

Se også den Russiske Glosetræner, der er frikøbt til undervisningsbrug af Mediekontoret.


Priser: (moms iberegnet)

Dio-U9 koster 125 kroner, 500 kr for en skolelicens (op til 10), 25 kr for elever privat (mindst 3)

U9X: koster 25 kr

DiaLisa: det samme som Dio-U9

Skrifterne: det samme som Dio-U9

WordConv: 500 kroner, gratis for gymnasierussisk

Konsulentarbejde: 250,- til 700,- kr pr time eller efter aftale.

[til forsiden]