Om Jens Jakob Jensen, Mogens Jensen
og
Ozwix Data

Mogens Jensen, født på Fyn 1941, matematisk student fra Fredericia Gymnasium 1961, reserveofficer fra Hærens Sprogskole 1963, bifag russisk 1967, hovedfag dansk 1971, ansat på Birkerød Gymnasium 1971-juni 1991. Jeg underviste i dansk, russisk og oldtidskundskab, som jeg selv læste op. Audiovisuel (AV)- og Indre Inspektor. Udvidet kursus som læsepædagog.

1969 deltog jeg fuldtid i opbygningen af Flygtningehjælpens danskkursus for de flygtede polske jøder.

Registrerede firmaet Ozwix Data 10.9.1991. Medlem af russisklærerforeningens edb-udvalg. Siden 1996 læst korrektur på godt hundrede bøger for især Aschehoug, Sesam, Lindhardt & Ringhof og Rosinante (fx Guiness Rekordbog, Helle Stangerups Saxo-udgave, Kaare R.Skous Dansk Politik A-Å).

Kræftsygdom 1976-77, behandlingen voldsom og fuld pension bevilget 1990. Tilstand ikke længere behandlingskrævende. Gift med lærerinde Lis Hansen siden 1965, 3 børn, 6 børnebørn. Siden 1967 adresse i Allerød.

Jens Jakob Jensen, født 1970, første møde med computer (ABC 80) 23.3.1982, matematisk student (med russisk) fra Birkerød Gymnasium 1990. Afbrudte studier på Københavns Universitet (DIKU) 1992. Partner i firma Ozwix Data 1993, udvikler programmer og værktøjer. Studerer matematik og datalogi på DIKU siden sept.1999. Bachelor 2001. Fortsatte studier. Optaget af åndsvidenskaber, fotografering og brugervenlighed.

***

Ozwix Data, koncepter og specialer

Vi har siden 1988 udviklet programmer til især DOS & Windows, der gør det muligt på en dansk computer at skrive både dansk og andre sprog samtidig, på skærm & printer.

Vore første computere: ABC 80, Spectrum, Amstrad, BBC, og i 1989 vores første pc 286 (Sir Henry fra CPU).

Til pc’en søgte vi forgæves et russificeringsprogram og udviklede derfor selv et program, der gjorde det muligt at skrive dansk & russisk – og med skærmdump fik vi en udskrift. Programmet blev brugt til forskellige sprogøvelser. Jakob lavede et værktøj der gjorde det muligt at designe nye skærmfonte i EGA og VGA samt en tastaturdriver. Et program, DioFont, lagde vores skærmfont ind i grafikkortets RAM, og et andet, DioLingo, omdefinerede tastaturet.

Alt om Data bragte i 1988 en artikel om Dansoft, der ville sælge Thor 16 computere i Rusland. Vi henvendte os og fik som opgave at udvikle russisk skrift til en Brother matrixprinter. Firmaet Brother, der samarbejdede med Dansoft, stillede en M-1724 (der kostede en formue) til rådighed, og Jakob lavede en mængde ’reverse engineering’ og fandt på en teknik til at brænde nye eproms med egne fonte, først til denne printer, senere til en række matrixprintere. Herefter begyndte vi at markedsføre over for især russisklærere. Vores første salg: en Brother M-1209 med ny ROM og skærmfonte + tastaturprogram skete til formanden for russisklærerforeningen januar 1990.

Dansoft gik i øvrigt konkurs og direktøren har efterladt stor vrede hos Brother…

 Vores løsning oplevede brugeren således: med Scrollock slukket skrev man dansk – og med SL tændt blev tastaturet russisk – og med de russiske tegn anbragt fornuftigt for en dansker: samme tegn på samme tast; det var meget populært, idet tegnene på en russisk skrivemaskine ligger ganske fremmed for en vesteuropæer.

Standarder

Vores første problem var at fastlægge en standard for placering af de russiske tegn; der fandtes endnu ikke nogen kodificeret, men en mængde hjemmelavede. Vi valgte at genbruge de 16 tegn der ser ens ud på dansk & russisk og ellers placere efter hvad vi mente kunne undværes af latinsk. Vi kaldte standarden "Standard9" (efter russisk стандартный, ’standardnyj’, et tillægsord der betyder standard) og det blev i russiskkredse navnet på hele vores koncept. Af pædagogiske grunde var det vigtigt at fontene indeholdt de 9 russiske vokaler også i accentueret form; det har alle vore russiske fonte. – Et nyt problem er, at disse tegn (endnu) ikke er tildelt separate unikoder.

Da IBM fastlagde en DOS-standard for russisk fulgte vi op med en kompatibel, kaldet Standard8. I Standard8 placerede vi de skandinaviske og tyske særkarakterer på "forkerte" steder – de rigtige var besat med russisk. – Det samme problem løste vi for Windows-fontene; vi lavede en Z-standard, hvor skandinaviske særkarakterer ikke var rørt, og hvor russisk lå på ANSI-værdier hvor der var plads – og vi lavede en 1251x-standard, hvor russisk var placeret efter Microsofts codepage 1251 – og hvor vore særkarakterer var placeret i stedet for serbiske, ukrainske mv særkarakterer. – I øvrigt havde vi også lavet en dansk-russisk standard efter den såkaldte KOI8 – en særlig standard udviklet til brug på nettet, hvor 7-bit porte ikke måtte ødelægge kommunikationen.

Konvertering

Med alle disse standarder var der efterhånden vokset et behov op for konverteringsmuligheder: Først lavede vi makroer i WordPerfect 5.1, men siden lavede Jakob programmet WordConv til både DOS og Windows. Dem fik vi frikøbt til gymnasierne af Mediekontoret (nu Mediesektionen) under Undervisningsministeriet. WordConv bruger separate tabelfiler, hvorfor det er let at tilføje nye. WordConv kan konvertere filer fra WordPerfect, NotaBene og i unikode- og txt-format. – Vi har nu også en del Word8/9-makroer, der kan konvertere ældre tekster til unikode-format.

WordPerfect 5.1

Et stort fremskridt skete, da Jakob koblede sine programmer på WordPerfect 5.1 og fik en pakke, der var langt bedre end WP’s egen russificering (der byggede på makroafvikling) – og da vi anskaffede programmet Q-font til design af downloadfonte til laserprintere kunne vi efterhånden tilbyde en virkelig professionel pakke – hurtigt til en række sprog ud over russisk: græsk, oldgræsk, tyrkisk, alle østeuropæiske og baltiske sprog, - Vi brugte mange hundrede timer på dels at designe fonte, dels at udfylde printerdrivere til WP. Der er stadig brugere der sværger til denne løsning, der bruger korrekte wp-koder.

Windows

I 1993 lavede Jakob en tastaturdriver, DioLingo, til Windows 3.1 med den gode afprøvede løsning: sprogskift med Scrollock, og det var længe vores anbefaling når kunder spurgte. Som altid var det russisklærerne der kom i første række, men snart måtte vi udvikle flere sprog. Vores bestræbelse gik på at lave tastaturlayouts der var umiddelbart fornuftige for en dansker – samt fonte der var anvendelige og som indeholdt det nødvendige. DioLingo kører også under Windows 95 og 98, men ikke under NT, 2000 og xp. Vi har nu lavet løsninger til disse styresystemer. Vi kalder dem hhv Dio-u9NT og Dio-u9.

Macintosh

I forbindelse med Undervisningsministeriets forsøg "Den elektroniske skole" 1995-98 lavede vi en russificering med 9 fonte til Nørre Sundby Gymnasiums mac’er.

Russificeringer

Vi har ikke annonceret meget; en notits i Alt om Data 1990 med et billede af en tekst med russisk, vi havde skrevet, medførte mange henvendelser- senest fra en person der havde gemt notitsen i 8 år. - Vi har således leveret programmer til en række russiskkyndige personer, der har siddet i et hjørne i diverse firmaer: fx Novo Nordisk, Tele Danmark, GN Store Nord, Scanbech, Cowi, Højgård & Schultz, Magna Gros, Forsvarets Datatjeneste, Odense Lærerhøjskole, Roskilde Universitetscenter, Novosti/Rian, Per Hornsved, Aeroflot, PC Broker, Løvens Kemiske, Topsøe, Handelsskolen i Hillerød, Dybbroe, HL-APS, Persolit, Ravenholm, Voss, Niels Brock, Blågård Seminarium, Viborg Sygehus, Bajck Marine, Wilstrup, Activ Data, Typ&Tegn, den russiske kirke, Landsforeningen Sovjet-Danmark, de danske lektorer i Moskva og Skt.Petersborg. Vi har solgt en håndfuld russificeringsprogrammer til skoler og enkeltpersoner i Tyskland, Norge, Sverige og England

Specielle sprog

Københavns Universitet har købt russisk og oldgræsk; en række lærere samt provsten på Færøerne har også købt vores oldgræsk til WordPerfect og Windows. En dansk vietnamesisk forening har vi givet vietnamesiske fonte. En herboende etiopier, gift med en russer, har sammen med os udviklet en amharisk font + driver. Til Novo lavede vi en løsning til japansk, hvor vi kombinerede et USA-TrueType-program med PostScript-fonte.

Specielle opgaver

Via firmaet TalData leverede vi november 1990 5 installationer til Letlands ministerråd (russisk + lettisk) - betaling 7000 kroner (samt 2 flasker rødvin og en gås).

Derudover har vi løst opgaver for Sabroe Refrigerators (fonte til russisk i DOS til maskinstyring i Rusland), særtegn i drivere og fonte til LIFA, russiskversion til Viking Life Saving Equipment

Fontarbejde

Tillempning og design af fonte i diverse sprog til Novo Nordisk, Løgstør Rør, Seruminstituttet og Danfoss. I forbindelse med Det kgl. Biblioteks store udstilling af middelalderhåndskrifter har jeg lavet to fonte over skrifterne i Dalby-bogen og Københavner-Psalteret; med dem kunne museumsgæsterne skrive latinsk på opstillede pc’er. Til Gyldendals lærebog i russisk, Møde i Petersborg, lavede jeg en russisk håndskriftfont. Vi bruger Fontographer (3.5.2 og 4.1) og FontLab 3.

Konvertering, tekstarbejde

MARTINUS Instituttet har vi hjulpet med meget tekstarbejde (orddeling af russisk, udskrifter). Jakob indtastede Vangmarks Dansk-Russisk ordbog for Aschehoug, da en ny udgave blev nødvendig. Jeg deltog i digitaliseringen.

Interpen og Dalia har vi især konverteret tekster for; Dalia, der har udgivet en lærebog i lettisk, har vi lavet en del fontarbejde for, fx en fonetisk lettisk font til lærebogen. Det grafiske firma Typ&Tegn er en spændende kunde; vi laver fontarbejde og især konverteringer.

Oversættelser

Endvidere har jeg oversat en række tekster for Time Manager, Frederiksborg Amt (kontakt med Perm), Information og Glasnost.

Større installationer

har vi leveret til Handelshøjskolen i København og Hærens Specialskole (sprogskolen). Flygtningehjælpen har vi leveret især bosnisk til.

Gymnasier & Kurser

Vores største og mest tidskrævende kunde har været de gymnasier og kurser der tilbyder russisk, hvoraf vi vist har russificeret alle ca 80.

Til dette marked har vi også leveret indkøbte programmer, fx det engelsk-russiske "Tell me a Tale, my computer", som vi fordanskede og via Mediekontoret fik frikøbt til gymnasierne. Det hedder nu "Skazki". Endvidere har vi købt og fået frikøbt "En måned i Moskva". Sammen med Orfeus har vi russificeret og introduceret Calis i DOS-version.

Endvidere har vi importeret og solgt et russisk stavekontrolprogram (Orfo) samt et russisk OCR-program (Cuneiform).

Egne programmer

Ud over de nævnte programmer har Jakob lavet programmet "Ord", som er et enkelt og godt glosetræningsprogram. "WordCount" er et program, der dels kan tælle ord, normalsider samt oprette ordnede frekvenslister over tekster på dansk og russisk.

Den seneste tid har Jakob hovedsagelig lavet konverteringsprogrammer og –makroer. Behovet herfor toppede, da IBM og Microsoft fastlagde standarder for de europæiske sprog. Vore standarder samt WordPerfects (fortrinlige) skulle overføres til bl.a. codepage 1251; og senest skal ikke-unikode-tekster konverteres til unikoder.

Senest har Jakob lavet en cd, der følger med Gyldendals nye lærebog i russisk, "Møde i Petersborg". Denne cd er lavet i Java for at kunne spille på både pc & mac. Den indeholder alle tekster, alt kan høres på russisk, alle ord slås op, og en mængde øvelser køres; den er blevet meget populær blandt eleverne.

 

Vi har i 2003 fået penge fra Undervisningsministeriets programstøtteordning til sammen med russisklærerforeningen at oprette et netbaseret glosetræningsprogram, hvor 3-4000 gloser skal kunne trænes på nettet (lyd&tekst).

Novo Nordisk

Vores arbejde for Novo Nordisk udgør pga omfang og varighed et særligt kapitel. I oktober 1993 begyndte vi efter invitation af Ole T. Andersen og Michael Busch-Sørensen; opgaven var at lave fonte der kunne bruges til Archetype Designer, der jo ikke tillader hvad som helst.

Vi byggede på DioLingo som tastaturdriver og brugte Fontographer 3.5 til fontdesign. Vi løste opgaven. Vi præsenterede også et forslag til skrivning på japansk med PostScriptudprintning – men det har vi ikke rigtig fået svar på…

Senere stillede PrePress-afdelingens overgang til Quark og Windows 95 og især NT nye krav; fontene kunne nu følge de fastlagte codepages 1250, 1251, 1253, 1254, 1257, og vi lavede en ny serie. I en periode konverterede vi en række tekster på diverse sprog fra opfindsomme lokale standarder til vore fonte. Seneste er overgang til Windows2000, hvis samarbejde med Quark giver udfordringer.

 

 

Mogens Jensen, Allerød, 31 .marts 2003

Jens Jakob Jensen

Byagervej 125, stmf

4360 Birkerød

3585 2707

Mogens Jensen

Lyngevej 144

3450 Allerød

4817 3537

[til forsiden]